Van verre reik ik de hand

 

Het oorlogsjaar 1914


Inleiding

Het jaar 1914 begint rustig met wat briefwisseling tussen Sylvie Castryck, de zus van Camille, die in een klooster in Brugge woont.   De grote oorlog wordt aangekondigd door Koning Albert in augustus 1914.   Onmiddellijk zijn er bewijzen van initieel geleden schade.

Zuster Sylvie schrijft aan haar broer en schoonzus Camille en Romanie, en hun kinderen

Opmerking :  ”al verhuisd” : de familie Camille Castryck is waarschijnlijk rond 24 mei 1914 verhuisd naar het naburig hof, waar later André Castryck , Rene Castryck ,woonden. Nu bewoond door Joost Castryck. Het klooster in Brugge is gevestigd in de Langestraat. Het oude klooster is haast volledig afgebroken. Dus zijn de zusters nu op een voorlopig adres in de Langestraat nr. 44 tot het nieuw te bouwen huis af is.

Bron : LVB

Zuster Silvie Castryck aan familie Camille en Romanie Castryck; Brugge 24 mei 1914; 1/4

-Silvie was klaarblijkelijk de “huishoudster” in het klooster.

-Opmerking : in de eerste brief (brief van 4 nov 1918) na de bevrijding van Brugge (17 okt. 1918) schrijft Silvie Castryck dat ze sinds 3 jaar in hun nieuw huis wonen.   Er werd dus tijdens de oorlog verder gebouwd, maar met vertraging.

Zuster Silvie Castryck aan familie Castryck; Brugge (zo) 24 mei 1914; 2/4

- Tante Silvie voelt aan dat “Marthatje” (dochtertje van Camille en Romanie) een beetje jaloers zou kunnen zijn, daarom krijgt ze “ter jarent”   ook iets”schoons”

- Mei is de Mariamaand

Zuster Silvie Castryck aan familie Castryck; Brugge (zo) 24 mei 1914; 3/4

- Het gelijkt erop dat Silvie rond deze tijd veranderd is van klooster en van Veurne naar Brugge ging

- Verhuis in Brugge naar de Langestraat 44, want het kloosterhuis wordt afgebroken om herbouwd te worden tegen 15 september 1914 (zie blz. 2)

Vervolg van de brief staat in de marge

-          groeten aan onkel en tante Vanneste

Romtje = Romanie, koosnaam

Zuster Sylvie Castryck aan familie Castryck; Brugge (zo) 24 mei 1914; 4 / 4

Augustus

1914


De grote oorlog begint...

Bron : Callant

Koning Albert I aan  ‘ à l’Armée (Belge)’; Louvain,  7 augustus 1914; 1 / 1

Gaston Wyckaert, latere man van Martha Castryck was oud genoeg om de oorlog bewust mee te maken...

waarschijnlijk schoolfoto voor 1914

Gaston Wyckaert, Reninge, 1914 (?)

December

1914


Eerste bewijzen van oologsschade....

Bron : Archief Reninge

Opmerking :  Henri Saesen woonde in de Molenstraat op de gemeentegrens

Het is op dit hof dat Constantin Vandewalle en Octavie Bruneel woonden toen Romanie Vandewalle klein was. Na hen kwam Henri Saesen.

Bron : ALR

Henri Saesen,  proces verbaal brand; Reninge; 8 dec 1914; 1 / 1

Vertaling

PROCES VERBAAL

Ik, ondergetekende, Burgemeester van de gemeente Reninge verklaar mij begeven te hebben op de hoeve SAESEN gelegen Molenstraat te Reninge om er de geleden schade vast te stellen na de brand veroorzaakt door de onvoorzichtigheid van de 8ste Compagnie van het  2de Bataljon van het 151ste Infanterie Regiment.

De gebouwen in goede staat, schuur en karrenkot hadden een waarde van 2000 fr.  2000.00 Hun inhoud volgens getuigenissen die ik heb vergaard bestaat uit :

ten eerste : in de schuur :

7000 kgr stro à 5,00 fr    .........................................................                    350.00

2700 kgr hooi à 8,00 fr............................................................                    216.00

53 persen (boomstaken) (zoldering?) à 1 fr en 2 dorsvleugels à 1 fr                55.00

een vork en een ladder   .........................................................                     07.60

een korenwan     ....................................................................                     36.00

ten tweede : in het karrenkot

een varkenskooi   ..................................................................                     18.00

een strosnijmachien       .........................................................                     64.00

3 eggen    ..............................................................................                     64.00

een boerenkar op drie wielen    ...............................................                    200.00

een aalvat   ............................................................................                     26.00

de opleggers voor een grote wagen om oogstbundels op te laden                 23.00

een rakel   .............................................................................                       6.00

een lichte ploeg (om te “scheuren”)   .......................................                     32.00

een ploeg (dubbel schar)    .....................................................                     65.00

20 persen (boomstaken)   .......................................................                     20.00

          ....................................................................................                   ______

          ....................................................................................                  3182.60

Gedaan te Reninge de 8ste december 1914

De eigenaar : getekend Henri Saesen          De burgemeester : getekend Armand Sticker

Henri Saesen woonde in de Molenstraat bijna op de grens met Woesten.

Vertaling brand Henri Saesen; Reninge; 8 december 1914; Bijlage

Uit een oorlogsdagboek...

Dagboek Callant; Noordschote; 15 december 1914; 1 / 1

Het verhaal van Emma....

Het verhaal van Emma Hockaert, dochter van Leonardus Hockaert-Schessier, ° Reninge 23 mei 1892, + Reninge, 25 december 1914

Op de stoep van de herberg ‘het Voshol’, toen nog ’t Kasteelhof geheten, op het kruispunt (Woestenstraat, Nieuwstraat, op militaire kaart ‘La Laiterie’), werd Emma bij een tragisch uitdagingsspel tussen de jonge vrouw en een soldaat doodgeschoten.

‘Moe ‘k u doodschieten?’ dreigde de militair al spelend met zijn geweer.  ‘Schiet maar, ge durft niet’ plaagde Emma. 

De man schoot haar neer.  Wat er met de soldaat gebeurde, weet ik niet meer.

Bron : Mondelinge mededeling Gaston Wyckaert, 1976

Verhaal van Emma Hockaert, Reninge, 25 december 1914

Oorlogsschade op de Molenhoek…

Bron : LVB

Oorlogsschade Camille Castryck,  Molenhoek Reninge; van 22 okt.  1914 tot 18 jan.  1915; 1 / 1