Van verre reik ik de hand

 

Het vredesjaar 1919


Inleiding

11 november 1918 eindigt de eerste wereldoorlog.  Het jaar 1919 eindigt in oorlogspuin en verwoeste gewesten, maar het is ook het jaar van weerzien en van een nieuw begin.

Januari

1919


Een briefje van een vrouw aan haar man in krijgsgevangenschap

 


Bron :

Zeer beminde echtgenoot,

Ge ziet hoe lief er onze twee kinderen en ik op staan, maar ik zoo veel liever hebben als dat gij bij ons zout staan dat zoo doch veel meer vreugde zijn dan nu zoo ver van malkander te zijn.  O, lieve Gust, zag ik dien dag al weder dat gij bij ons zijt ons.  Victorken is nu de 16e 19 maanden.  Ziet eens hoe groot hij al is en hoe dik, hij is toch zoo lief.

Uwe lieve vrouw die u zoo lief heeft en veel aan u denk

Correspondence Mad. DeJonghe, rue des Alouettes 9, Anderlecht, Brussel

Briefje van vrouw van krijgsgevangene, Duitsland, 1914-18, 1 / 1

Reninge in puin

Bron :

Barak : Herberg In den Hemel

Reninge, 1919

Rachel schijft vol verlangen naar Martha

Opmerkingen :

(a)     Nieuwjaar, jaar van vrede; dus van 1919

(b)    Rachel ging naar Stavele op bezoek bij Martha en Maria Ouvrein

(c)     Er loopt een gerucht dat de kolonie kinderen 6 maand na de vrede terug mogen keren (11 nov 1918).

(d)    Zusters van Oostvleteren zijn terug met enkele kinderen, dus onwaarschijnlijk 6 maand na vredesverdrag.

(e)     Bladzijde 2 van brief werd op achterkant van blz 1

Bron : MWC

Rachel Saesen aan Martha Castryck, Oostvleteren, 1 jan 1919, 1,2 / 2

Zuster Sylvie schijft naar haar nichtjes die nog in Parijs verblijven

Opmerking : de aanhef van deze brief werd overdwars doorschreven  en is het vervolg van blz  4 (zie verder vervolg A)

Bron : MWC

Silvie Castryck (zr. Maria Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha Ida C., Brugge, 12 jan 1919, 1 / 6

Opmerking : bovenaan en onderaan deze bladzijde werd de brief overdwars verder geschreven (zie 6 / 6; B en D)

Silvie Castryck (zr. Maria Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 12 jan 1919, 2 / 6

Opmerking : bovenaan deze bladzijde werd de brief overdwars verder geschreven (zie 6 / 6 C)

Silvie Castryck (zr. Maria Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 12 jan 1919, 3 / 6

Opmerking : deze brief werd verder geschreven overdwars bovenaan de aanhef van bladzijde 1  (vervolg A)

(a)     Onkel Ch.L.  Vanneste hielp Camille Castryck met het in orde zetten van zijn huis.

(b)    Onkel Vanneste gaf hem een kachel

(c)     Er moet een soort schuilplaats gemaakt zijn in de ‘binnenplaats’.

Silvie Castryck (zr. Maria Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 12 jan 1919, 4 / 6

Vervolg A

Vervolg B staat overdwars bovenaan geschreven op bladzijde 2

Vervolg C staat overdwars bovenaan geschreven op bladzijde 3

Vervolg D staat overdwars onderaan geschreven op bladzijde 2

Opmerking : Sylvie Castryck ging reeds op bezoek naar Reninge

Silvie Castryck (zr. Maria Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 12 jan 1919,5  /  6

                        Vervolg B                           Vervolg C                          Vervolg D

Vervolg B (stond oorpronkelijk bovenaan blz 2), Vervolg C (stond oorpronkelijk bovenaan blz 2), Vervolg D (stond oorpronkelijk bovenaan blz 2)

Opmerking : Ida Castryck is geboren op 17 okt 1912.  De regel liet niet toe familie te bezoeken, maar na de oorlog werd een uitzondering toegestaan aan Silvie Castryck  om haar broer Camille Castryck te bezoeken.

Silvie Castryck (zr. Maria Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 12 jan 1919, 6 /  6

Sermoen voor de ouders

Zelfde handschrift en zelfde briefpapier als brief van Silvie Castryck op 12 jan 1919

Waarschijnlijk van Silvie Castryck (zr. M Elisabeth), Brugge ?, 12 jan 1919, 1 / 4

Bron : MWC


Waarschijnlijk van Silvie Castryck (zr. M Elisabeth), Brugge ?, 12 jan 1919, 2 / 4

Waarschijnlijk van Silvie Castryck (zr. M Elisabeth), Brugge ?, 12 jan 1919, 3 / 4

Waarschijnlijk van Silvie Castryck (zr. M Elisabeth), Brugge ?, 12 jan 1919, 4  / 4

Metje Haghebaert (weduwe) (°Reninge, 20 okt 1839) kwam uit Beveren terug op 16 jan 1919 en ging inwonen bij jongste dochter Irma Berten (zie 22 dec 1918)

Bron R. Lampaert


Februari

1919


Achiel Haghebaert (°Reninge, 1 aug 1868) en Louise Vanneste (°Reninge, 1 dec 1855) komen uit Beveren op 18 feb 1919.

Schoonzuster Julie Vanneste (° Ohen, 20 nov ?) komt uit Niort op 30 maart 1919.

Bron R. Lampaert


Maart

1919


Sylvie schrijft nogmaals aan haar vier nichtjes in Parijs

Kinderen kregen bezoek van Koning Albert I in Parijs.

Delen van deze brief werden dwars geschreven over de andere pagina’s.

Bron : MWC

Silvie Castryck (Zr. M Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 9 maart 1919, 1 / 5

(a)     Mère Walburge is sinds 6 weken terug.  Als een huis is gevonden in Veurne, gaat ze er naar toe als moederoverste.

(b)    Er zijn 8 zusters in Brugge; alle andere kloosters zijn vernield.

Silvie Castryck (Zr. M Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 9 maart 1919, 2 / 5

Irma is lid van de Congregatie.

Silvie Castryck (Zr. M Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 9 maart 1919, 3 / 5

Ida Castryck zal eerste Kommunie doen.

André Castryck schreef dat hij binnen 2 weken terugkeert naar Belgie (dus rond 20 maart 1919).  Het is dus niet juist dat André reeds te Stavele is op 2 dec 1918 (lijst der terugkerende inwoners van Reninge; archief Reninge).

Silvie Castryck (Zr. M Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 9 maart 1919, 4 / 5

Vervolg A (dwars geschreven over aanhef van brief eerste bladzijde van brief)

Vervolg B (onderste boven geschreven onderaan op eerste bladzijde van brief)

Laatste woord : meesteressen

Vervolg C (onderste boven geschreven op vierde bladzijde van brief)

Silvie Castryck (Zr. M Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 9 maart 1919, 5 / 5

Felix Debaecke (°Waardamme 14 jan 1870) en Leonie Haghebaert (°Reninge, 10 jan 1866) en zoon Gaston Wyckaert (°Reninge, 27 sept 1902) komen uit Beveren terug op 15 maart 1919.

Bron R. Lampaert


Mei

1919


Camille schrijft uit Bonsecours, waar hij uiteindelijk zijn armprothese krijgt

In potlood geschreven :

Bonsecours, 10 mei 1919

Zeer lieve kinderen,

Ik laat u weten dat ik hier goed toegekomen ben.  Ik heb reeds mijn arm maar ik weet nog niet hoe lang ik hier zal moeten blijven, want wij zullen niet mogen vertrekken vooralleer wij ermede kunnen werken.  Intusschen doet maar altijd voort uw best.

Ik geef u mijn besten vaderlijken zegen,

Camille Castryck

Envoi de C. Castryck

H.M.B. salle 20

Bonsecours

Les Rouen

Geaddresseerd aan Martha Castryck

Élève à la Colonie

Scolaire Belge

Rue de la Santé n 67

Paris

Opmerking : Bonsecours les Rouen ligt 1,5 km zuid oost van centrum Rouen.  Camille Castryck was daar pas aangekomen om zijn nieuwe kunstarm te krijgen. Iets later stuurt hij een brief met een schets van zijn nieuwe arm, samen met een foto van hemzelf.

Bron : MWC

Camille Castryck aan Martha, Irma, Bertha, Ida Castryck, Bonsecours, 10 mei  1919, 1 / 1

Camille met zijn nieuwe arm

Camille Castryck (met nieuwe arm), Rouen, na 10 mei 1919, 1 / 3

Een schets van de arm, door Camille

Camille Castryck maakte een werkingsschets van zijn nieuwe kunstarm.

Bron : LVB

Camille Castryck  (nieuwe arm), Rouen, na 10 mei 1919, 2 / 3

Bron : LVB

Camille Castryck  (nieuwe arm), copie originele schets, Rouen, na 10 mei 1919, 3 / 3

Juni

1919


Joseph schrijft uit Laken naar zijn nonkel

L.D. legerdienst ? na oorlog 14-18 ?

Joseph is in 1898 geboren; opgeroepen in 1918?

Bron : ALR

Joseph Castryck aan Camiel Castryck, Laken

Identiteitskaart Melanie Buissaert

Bron : KWC

Identiteitskaart Melanie Buissaert, Reninge, 10 juni 1919, 1 / 2

Bron : KWC

Identiteitskaart Melanie Buissaert, Reninge, 10 juni 1919, 2 / 2

Sylvie aan haar nichtjes

Opmerking : op 26 juni 1919 zijn de dochters Castryck nog in Parijs.

Bron : MWC

Silvie Castryck (zr. M. Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 26 juni 1919, 1 / 5

Silvie Castryck (zr. M. Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 26 juni 1919, 2 / 5

Silvie Castryck (zr. M. Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 26 juni 1919, 3 / 5

Silvie Castryck (zr. M. Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 26 juni 1919, 4 / 5

Deze brief is de laatste brief die Silvie naar de meisjes Castryck in Parijs stuurt, want de meisjes kwamen begin juli naar huis.

Silvie Castryck (zr. M. Elisabeth) aan Martha, Irma, Bertha, Ida C., Brugge, 26 juni 1919, 5 / 5

Gebed

Gebed, schrijver onbekend

Juli

1919


Alice Leuridan vertelt

Martha Castryck (° Reninge, 19 januari 1904)

Irma Castryck (° Reninge, 09 februari 1906)

Bertha Castryck (° Reninge, 2 augustus 1908)

Ida Castryck (° Reninge, 17 oktober 1912)

komen terug uit Parijs op 5 juli 1919

Na de oorlog in de zomer 1919 kwamen de gezusters Castryck met de trein uit Parijs tot in Veurne.  Nonkel August Vandewalle met Peter Castryck (Camille Castryck), mama (Maria Castryck) en nonkel André stonden hen op te wachten aan de trein.  Zij waren gekomen met paard en kar van nonkel August.  Zo keerden zij terug allemaal samen op de kar naar Reninge.  De kinderen Bentein kwamen ook mee met hen.

Mededeling Alice Leuridan


Uit de annalen

Rue de la Santé, Parijs, Annalen, 1919, bijlage 1 / 2

Bron : KWC

Rue de la Santé, Parijs, Annalen, 1919, bijlage 2 / 2

De meisjes zijn terug thuis

Elisina Royall-Tyler, Martha, Irma, Bertha, Ida Castryck, Parijs, 17 juli 1919, 1 / 1

Augustus

1919


Camille zoekt naar uitwegen voor zijn moeilijke situatie

Meester, wilt zoo goed zijn van voor mij een certificat te maken dat ik en mijne kinderen in leven zijn, te weten Castryck Camille, Maria, Martha, Irma, André, Bertha, Ida, René.  Het zou moeten ondertekend zijn van den Burgemeester en den zegel der gemeente erop.

Camille Castryck

Opmerking : dit certifikaat had Camille Castryck (waarschijnlijk) nodig voor de aanvraag van een vergoeding (toegekend op 19 dec 1919, zie 15 jan 1920).

Bron : LVB

Camille Castryck; aanvraag onderhoudsgeld, zomer 1919, 1 / 1

De zeven kinderen herenigd

Achteraan van links naar rechts : Maria (17 jaar), Martha (15 jaar), André (12 jaar)

Vooraan van links naar rechts : Irma (13 jaar), Bertha (11 jaar), René (6 jaar), Ida (7 jaar)

De meisjes hebben dezelfde kleedjes aan; lijkt op massa aankoop van kleren als eerste hulp aan de “verwoeste gewesten”.  Deze kleren hadden ze zeker niet in Parijs, want Maria was nooit daar.

Volgens de overlevering werd deze foto gemaakt toen Camille Castryck een aanvraag deed voor speciale vergoeding als invalide vader en weduwnaar met 7 kinderen.  Deze foto moest bij de aanvraag gevoegd worden.

Deze foto is genomen op de Molenhoek op de stoep van het huis bij de achterdeur (zie ook foto’s samen met militairen in de zomer van 1915).

Vergelijk ook met de foto van 21 november 1919.  Irma, Bertha en Ida zijn hier inderdaad iets jonger.

Op 15 jan 1920 wordt aan de ganse familie een vergoeding toegekend.  Deze toewijzing wordt te Ieper beslist op 19 dec 1919 (rechtbank).  We kunnen veronderstellen dat Camille Castryck zijn aanvraag indiende toen de 4 meisjes in juli uit Parijs terugkwamen.

De kinderen Castryck, Reninge, zomer 1919, 1 / 1


 

September

1919


René Castryck (°Reninge, 30 nov 1913) komt uit Stavele terug op 8 sept 1919.


November

1919


De kinderen gaan terug naar school ... in Reninge

Bron : Terugblik , Uigeverij Klaproos

Erkentelijkheid aan Amerika

Gemeenteschool Reninghe

21-11-19

Annunciadenschool Reninge, Reninge, 21 nov 1919

1

Palma Gequire

19

Maria Merlevede

36

Maria Segers

2

Alice Degryse

20

Martha Lacante

37

Maria Feys

3

Estella Morlion

21

Estella Soenen

38

Madeleine Grimmelprez

4

Maria Melis

22

Zuster moeder Laurentia

39

Yvonne Sticker

5

Bertha Feys

23

Yvonne Van Hauwe

40

Rachel Jacob

6

Maria Lacante

24

Maria Van de Lanotte

41

Ida Castryck

7

Elza Haeghebaert

25

Isabelle Ameloot

42

Julia Gequire

8

Julia Melis

26

Maria Butstraen

43

Julia Berten

9

Rachel Ameloot

27

Margriet Debeir

44

?

10

Margriet Van de Lanotte

28

Martha Colpaert

45

Dochter veldwachter

11

Madeleine Sticker

29

Maria Van Hauwe

46

Josephine Staelens

12

Dochter veldwachter

30

Bertha Castryck

47

Irma Segers

13

Dochter veldwachter

31

Anna De Caestecker

48

Maria Van Damme

14

Martha Luyssaert

32

Simonne v. Nieuwenhuyse

49

Maria Sticker

15

Irma Castryck

33

Cecile Maes

50

Angele Ameloot

16

Madeleine Van de Berghe

34a

Maria Maes

51

Liesabeth Staelen

17

Maria Hauspie

34

Bertha Melis

52

Maria Melis

18

Lia Desmet

35

Godelieve Staelen

53

Foto koningin Elisabeth

Zie ook “Terugblik” Siegfried Debaeke, uitgeverij Klaproos Veurne

Annunciadenschool Reninge, Reninge, 21 nov 1919

December

1919


Camille krijgt een pensioen

Bron : MWC

Zuster Bonaventure aan Martha Castryck, Furnes, 30 dec 1919, 1,2 / 2