van verre reik ik de hand...


voorgeschiedenis

Dit hele verhaal draait om de moeilijke oorlogsjaren 1914-1918 die vele mensen en kinderen uit de Westhoek moesten ondergaan. In de streek rond de IJzer werd niet alleen hard gevochten en geleden door de militairen, maar ook voor de burgerbevolking was de oorlog zeer diep en intens met hun dagelijks leven verweven. De documenten in dit werk verzameld zijn stille, maar erg concrete getuigen van de verwoestende impact van de oorlog op vele mensenlevens.

De jonge kinderen van Camille Castryck en Romanie Vandewalle uit Reninge lieten hun familie noodgedwongen achter in de Westhoek en vluchtten naar een klooster in Parijs en bleven daar in veiligheid, samen met vele andere jonge mensen gedurende de oorlogsjaren. Er onstond aldus een briefwisseling tussen de kinderen en hun familie. Deze briefwisseling werd in dit document verzameld en getuigt van de sterke band die de door oorlogsomstandigheden uiteengerukte families bleven behouden.

In dit eerste hoofdstuk 'voorgeschiedenis' zijn er enkele oudere familiedocumenten verzameld die spreken over waar deze kinderen vandaan kwamen en wat hun familiale banden waren. Ook geven we een kort stamboomoverzicht, relevant voor de periode waar we over spreken. Enkele foto’s geven de mensen die de brieven schreven een gezicht.

Zin om enkele familiedocumenten en foto's te bekijken ?

huwelijkscontract van romanie vandewalle en camille castryck
Disclaimer | Contacteer ons | ©2009 website katrien wyckaert - geert van waeg - erik thys