van verre reik ik de hand...


home

Camille Castryck Romanie Vandewalle

Verzameling brieven, foto's en andere documenten uit de vroege 20ste eeuw en vooral de oorlog 1914-1918, bewaard voornamelijk in de familie

Camille Castryck en

Romanie Vandewalle

uit Reninge

Uit respect

Zo dikwijls, toen we zelf nog jong waren, hebben we onze vaders, moeders, familie en buren horen vertellen over “den anderen oorlog”. Daarmee bedoelden ze de Eerste Wereldoorlog, want voor hen kwam er al vlug een tweede.

Als kind luisterden we geboeid en soms met ontzag, maar verder begrepen we er weinig van omdat de verbanden ontbraken en omdat het verhaal te verbrokkeld was.

Soms vertelde Martha Castryck, mijn moeder, iets over haar nonkel Honoré of over Vanneste of Rachel Saesen, maar wie dat juist waren wisten we niet. Nog jong zijnde hadden we andere dingen aan het hoofd. Het dringt dan plots tot ons door dat de laatste getuigen weg zijn en dat wij, de getuigen van horen-zeggen, het binnen afzienbare tijd eveneens niet meer zullen voortvertellen.

En zo verdwijnt de geschiedenis van ettelijke families voorgoed. Wie van onze kleinkinderen weet nog iets van die Grote Oorlog ?

Op sporadische familiebijeenkomsten kwamen we gelukkig tot de ontdekking dat, vooral bij de Castryck- en Leuridanfamilie, een omvangrijk archief aan brieven en geschriften in oude dozen en laden achtergebleven was. Dit stuk familiegeschiedenis is tot heden zo goed als ontoegankelijk gebleven door gebrek aan tijd en ordening en door fragmentatie.

Ik nam me voor een poging te ondernemen om deze archiefstukken te verzamelen, te ordenen en er een leesbaar document van te maken. Ik ben er vast van overtuigd dat het geheel een zeer rijke bron voor lokale geschiedenis kan zijn en mogelijks een interessant onderwerp voor een studie over de mentaliteitsgeschiedenis.

Kamiel Wyckaert en Mit Degraeve en de families Berten, Castryck, Catteau, Decaestecker, Lampaert, Leuridan, Vandenberghe

laatste update website : April 2009

 

ik geef u de hand van verre

Disclaimer | Contacteer ons | ©2009 website katrien wyckaert - geert van waeg - erik thys